Ne demek?

Kursiyer olarak yapaca??m?z ilk dal??lar, dal?? dirim?m?z boyunca ihtiyaç duyaca??m?z ve dal?? esnas?nda yapmam?z müstelzim hareketleri ilk ö?renece?imiz dal??lard?r.Alma??k olarak, baz? BCD’ler özel yap?m ceplere rab?tal? bir ?ekilde s??an entegre a??rl?klarla yan yana has?lat ve üste bir h?zl? sal?verme sistemine sahiptir. ?htiyac?n?z olan

read more